Organization

Uniwersytet Jagiellonski

Project Description

Organizacje rzecznictwa interes�w przedsi?biorc�w w Polsce

Project Abstract

Wst?pny sonda? bran?owych i regionalnych stowarzysze? przedsi?biorc�w w Polsce, prowadzony w ramach bada? na Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiello?skiego, ma na celu zidentyfikowanie problem�w i wyzwa? stoj?cych przed organizacjami rzecznictwa interes�w polskiego biznesu.

Surveys released for this project:
Questions
Sample Survey 3
QuestionPro is FREE for Academic Research

This Project Sponsored by: QuestionPro - Web Survey Software
See Research Sponsorship for more information.