Creus que s'han de posar pilons verticals per separar el carril de vianants al tram de Son March a la carretera Vella de Lluc?
Answer Count Percent
20% 40% 60% 80% 100%
S'han de retirar els pilons com al·leguen des del govern i des de l'oposició en tot el recorregut. 11 21.15%
Cal deixar pilons en cert trams, però en altres bocins es poden llevar, com al·lega Unides Podem. 30 57.69%
S'han de mantenir els pilons com projecta el Consell de Mallorca per garantir la seguretat dels vianants. 11 21.15%
Total 52 100 %