0%
Exit Survey
 
 
The EPP-eHealth Project Suppliers Questionnaire
 
Ankieta EPP-eHealth dla Dostawców
 
Szanowni Państwo,
 
EPP-eHealth (innovationithospitals.com) jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską. Jego celem jest przekształcenie rynku rozwiązań e-zdrowia poprzez dialog i innowacyjne zamówienia. Projekt dąży do osiągnięcia tego celu poprzez stworzenie sieci organizacji kupujących, które rozumieją możliwości, jakie może zaoferować e-zdrowie oraz mają kompetencje w dziedzinie innowacyjnych zamówień.
 
Celem niniejszego badania jest poznanie punktu widzenia dostawców rozwiązań ICT na temat rozwoju e-zdrowia w różnych krajach europejskich, a także ocena potencjału takich rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb sektora opieki zdrowotnej. Ponieważ w sektorze publicznym, realizacja powyższego następuje w drodze zamówień publicznych, badanie zawiera również pytania dotyczące tego obszaru.
 
Dane uzyskane w tym badaniu zostaną wykorzystane do opracowania raportu – odzwierciedlającego opinie kupujących i dostawców – dotyczącego niezaspokojonych potrzeb w badanych obszarach. Wyniki zostaną przedstawione Komisji Europejskiej w celu opracowania polityki dotyczącej innowacyjnych zamówień / e-zdrowia. Takiej, która będzie najlepiej służyć wszystkim zainteresowanym stronom.
 
Wypełnienie ankiety zajmuje 10-15 minut. Ankieta jest anonimowa i jej wyniki wykorzystywane będą wyłącznie w formie zagregowanej.
 
Z góry dziękujemy za poświęcony czas i wkład.
 
Zespół EPP-eHealth