0%
Exit Survey
 
 
Projekt EPP eHealth Leverandørspørgeskema
 
 
EPP eHealth (http://innovationithospitals.com/) er et projekt støttet af Europa-Kommissionen. Formålet med projektet er at ændre markedet for sundheds-it-løsninger gennem dialog og innovative måder at købe ind på. Projektet vil arbejde hen imod dette ved at oprette et netværk af indkøbere, der forstår sundheds-it-løsningernes iboende muligheder, og som har kompetencer inden for innovativt indkøb samt evner at gå foran med nye tilgange til at samarbejde med andre om indkøb. Ud over at stimulere efterspørgslen af sundheds-it-produkter og -ydelser samt skabe en basis for indkøb i praksis (PPI – offentlige indkøb af innovative løsninger eller innovative partnerskaber (Public Procurement of Innovative Solutions) og PCP – prækommercielle indkøb eller funktionsudbud (Pre-commercial Procurement)) i løbet af projektperioden, vil det også fungere som indkøbsspydspids i et større perspektiv blandt de ca. 15.000 hospitaler i Europa.
 
Formålet med undersøgelsen er at få en forståelse for IKT-leverandørens synspunkt, hvad angår udviklingen inden for sundheds-it i forskellige lande i Europa, samt vurdere potentialet for IKT-løsninger med henblik på at understøtte behovene i sundhedssektoren. Eftersom dette inden for den offentlige sektor kan foregå via offentligt indkøb, omfatter undersøgelsen også spørgsmål vedrørende det.
 
De data, der indsamles via denne undersøgelse, vil blive samlet sammen og brugt i næste trin af EPP eHealth projektet, hvilket er udvikling af en fælles erklæring om udækkede behov i sundhedssektoren. Europa-Kommissionen vil blive præsenteret for resultaterne med henblik på, på europæisk plan, at udvikle innovative indkøbspolitikker for sundheds-it, som vil gavne interessenterne mest muligt.
 
Det bør tage 10-15 minutter at udfylde spørgeskemaet.
 
Tak for din tid og dit bidrag.