100%
Exit Survey
 
 
Gelieve onderstaande vragen te willen beantwoorden. Uw antwoorden helpen ons om onze dienstverlening aan de industriele noden aan te passen. 
 
 
 
 
 
 
Hoeveel mensen zijn in uw bedrijf actief bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten?
 
0
 
1
 
2-10
 
11-100
 
>100
 
 
 
 
 
Ervaren jullie nu tijdens het ontwikkelen van nieuwe producten problemen met:
Nooit Al voorgekomen Vaak Altijd
Extra iteraties door probleemdetectie in testfase/opleveringsfase tgv onvoldoende of verkeerd gecapteerde vereisten vanuit de markt/klant/andere stakeholders
Communicatieproblemen tussen afdelingen door gebrek aan gemeenschappelijk platform om systeeminformatie tijdens conceptontwikkeling te delen (bvb probleem bij doorvoeren van wijzigingen die een effect hebben op gerelateerde systemen)
Communicatieprobleem met klant of andere stakeholders door gebrek aan gestandaardiseerde, leesbare voorstellingswijze van project informatie
Inschattingsfouten (extra tijd/extra kosten) bij gevraagde wijzigingen door de klant, doordat een systematische impactanalyse niet mogelijk is.
Tijdverlies bij of onmogelijkheid van terugvinden van informatie uit gelijkaardige projecten uit het verleden.
Informatiebeheerprobleem doordat projecten zeer complex zijn
Een juiste keuze te maken tussen alternatieve concepten
 
 
 
 
 
Welke aspecten van ondersteuning kunnen nuttig zijn binnen uw bedrijf? Voor welke gebruiken jullie nu al toolondersteuning?

 
Vind je dit nuttig? Reeds een tool in gebruik?
Een "gestructureerde kapstok” om alle info op te sommen en in detail te beschrijven
Diagrammen om de structuur en het gedrag van uw systeem of zijn omgeving te visualiseren
Een project template: niet vertrekken van leeg blad
Een bibliotheek: hergebruik van reeds beschreven systemen, met hun eigenschappen, en evt al de waarden van die eigenschappen
Ondersteuning van impactanalyse: wat is de impact van een wijziging van de vereisten van het ontwerp en vice versa
Detectie van conflicterende vereisten vanuit verschillende bronnen (verschillende life cycle phases, verschillende stakeholders binnen 1 fase) en het verzoenen ervan
Hergebruik van vroegere concepten of bestaande systemen als oplossing voor nieuwe problemen
FMEA’s: voorbereiden vanuit het gestructureerd model
Kwantitatieve manier om concepten te beoordelen en onderling te vergelijken
 
 
 
 
 
 
Voor welke andere aspecten had u graag ondersteuning ?
   
 
Indien u graag verder op de hoogte gehouden wenst te worden rond dit thema, gelieve dan uw contactgegevens in te vullen
Naam : 
Bedrijf : 
Telefoon : 
E-mail adres :