4%

Изследване за технологичната готовност на компаниите с приложенията на науката за данните и използването им в процесите за вземане на решения.

1.
Здравейте,

Поканени сте да участвате в докторантско проучване със заглавие [Изследване за технологичната готовност на компаниите с приложенията на науката за данните и използването им в процесите за вземане на решения]. В това проучване участват приблизително  [100 респонденти] които ще бъдат поканени да попълнят проучване, което задава въпроси относно [Технологичната готовност на компаниите]. Попълването на въпросника ще отнеме приблизително петнадесет [15] минути.

Вашето участие в това проучване е напълно доброволно. Няма предвидими рискове, свързани с този проект. Ако обаче се чувствате неудобно да отговаряте на въпроси, можете да се оттеглите от анкетата по всяко време. 

Отговорите на вашето проучване ще бъдат строго поверителни и данните от това изследване ще се отчитат само в съвкупност. Вашата информация ще бъде кодирана и ще остане поверителна. Ако имате въпроси относно анкетата или процедурите, можете да се свържете с докторант [Андреа Пандулис] на [+359 885 526 234] или по имейл на следния имейл адрес a.pandulis@unibit.bg.

Благодаря Ви много за отделеното време и подкрепа. Моля, започнете с проучването сега, като кликнете върху бутона Продължи по-долу. 
Powered by QuestionPro Report Abuse Share This Survey
Create Your First Online Survey