Eesti Muuseumide Veebivärava küsimustik
7%
Välju küsitlusest
 
 
Käesoleva küsimustiku eesmärk on välja selgitada olemasoleva Eesti Muuseumide Veebivärava www.muis.ee kitsaskohad, edaspidiste arenduste vajadused ning paremini ette valmistada planeeritavaid muudatusi. Küsimustikule vastamiseks kulub ca 10 minutit. Küsitluse käigus kogutud andmeid kasutatakse ainult näidatud eesmärgil. Kõigi vastajate vahel, kes jätavad oma e-posti aadressi, loositakse välja aastapiletid Eesti Vabaõhumuuseumisse, Eesti Meremuuseumisse, Kumusse ja ühispileti Tartu Ülikooli muuseumisse ning Tartu Linnamuuseumisse.

Oleme Teile tagasiside andmise eest väga tänulikud!

Küsimustikule vastamiseks palun vajutage nupul "Edasi".