50%

Nyhetsbrev: magtarmforskning från ESPRESSO-studien

Hej!
ESPRESSO-studien är en av de största magtarmstudierna i Sverige. Vi studerar celiaki (glutenintolerans) men också IBD (Ulcerös kolit och Crohns sjukdom), tjocktarmscancer, leversjukdomar och sjukdomar i matstrupen:
https://ki.se/en/meb/espresso

Om du vill få ett nyhetsbrev om ny forskning inom mag-tarmområdet, registrera din epostadress på nästa sida. Vi kommer troligen att skicka ut vårt första nyhetsbrev till allmänheten i slutet av sommaren. Nyhetsbrevet är på svenska.

Med vänlig hälsning, Jonas F Ludvigsson,
barnläkare och professor
Örebro Universitetssjukhus och Karolinska Institutet.

Create Your First Online Survey