Sponsored by : - QuestionPro Academic Sponsorship Programme
12%
 
 

Değerli Katılımcı,

        Bu çalışma, Prof. Dr. Cemal Yükselen'in danışmanlığını yürüttüğü, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Doktora programında, "Tüketicilerin Çevrimiçi Alışveriş Kanallarındaki Akış Deneyimlerinin Memnuniyet ve Satınalma Kararlarına Etkisi, Bilgi ve Kanal Kalitesinin Rolü" adlı bilimsel araştırmaya veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır.

       Bu bilimsel araştırmada iki grup ürün bazında çevrimiçi (online) alışveriş kanalı (akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayar) tercihlerinizle ilgili bazı ifadeler bulunmaktadır. Anket formu olarak tasarlanan bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi bilgileriniz, ikinci bölümde ise çevrimiçi (online) alışveriş kanalı tercihinizi etkileyen yargılar yer almaktadır. Anket çalışmasındaki kişisel bilgileriniz bu çalışmada veya başka bir pazar araştırmasında kesinlikle kullanılmayacaktır. Anketi doldurmakla çalışmama yaptığınız değerli katkı ve ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim.

Cem Ufuk BAYTAR
ufukbaytar@gmail.com

Not: Anket süresi yaklaşık olarak 3 ile 10 dakika arasında değişmektedir.