BEDAVA HESAP
Anket şablonları Çalışan Değerlendirme Anketleri 360 Derece Değerlendirme Anketi + Örnek Anket Şablonu

360 Derece Değerlendirme Anketi + Örnek Anket Şablonu

360 derece değerlendirme anketi, çalışanlar için değerlendirme geri bildirimlerini kaydetmek için kullanılır. Bu anket şablonu denetçiler, yöneticiler, iş arkadaşları tarafından bir çalışana geri bildirim sağlamak için kullanılabilir ve çalışan da bu anketi doldurabilir. Yanıtlar, ortak fikir birliği oluşturmak için karşılaştırılabilir. Bu örnek anket şablonu, kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir.


1. Değerlendirme sistemine dayalı genel deneyiminizi göz önünde bulundurarak, arkadaşlarınızı/ailenizi kuruluşa yönlendirme olasılığınız nedir?
0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
2. Lütfen aşağıdaki ifadelere en uygun cevabı seçiniz.
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Çalışan engellere yaklaşma konusunda esnektir
Her şey kaotik olsa bile etkili bir şekilde çalışabilir
Durumlara etkili bir şekilde uyum sağlar
Çoklu görevde iyidir
Hatalarını kabul etmekte hızlıdır
Kayırma olmadan adil davranır
Ekibinin sürekli gelişimini taahhüt eder
Bireyselliğe saygı duyar ve değer verir
Değişen koşullara uyarlanabilir
Değişikliklere uyum sağlarken üretken kalır
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Değişim boyunca diğer ekip üyelerini başarıyla yönetir
Değişimi etkin bir şekilde iletme sorumluluğunu alır
Organizasyonun başarısına aktif olarak katkıda bulunur
Paydaşlarla uygun ilişkiler kurar
İşbirliği ortamını kolaylaştırır
Etkili iş ilişkilerini teşvik eder
Açık bir şekilde iletişim kurar
Açık iletişimi teşvik eder
Monologları değil diyalogları tercih eder
Aciliyet duygusu varsa buna göre iletilir
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Son teslim tarihlerini personele açıkça iletir
Sorumlu kişiye gereken krediyi verir
Kurumsal değeri iş ile birleştirir
İşyerinde iş-yaşam dengesini teşvik eder
Meslektaşlarına saygılı davranır
Dürüst ve kapsayıcıdır
Cinsiyet ve kültürel farklılıklara saygılıdır
İş yerindeki taahhütlere değer verir
Lütfen herhangi bir ek geri bildirim sağlayın