BEDAVA HESAP
Anket şablonları Çalışan Değerlendirme Anketleri 360 Derece İnceleme Anketi Şablonu

360 Derece İnceleme Anketi Şablonu

360 derece çalışan inceleme anketi şablonu, kuruluştaki birden çok paydaştan veri toplamaya yardımcı olan sorulardan oluşur. 20'den fazla sorudan oluşan bu şablon, çalışanların bütünsel geri bildirimlerini toplamak için üstlerinizden, meslektaşlarınızdan, iş arkadaşlarınızdan vb. veri toplama çabalarınıza yardımcı olacaktır. Bu şablon, İK ve endüstri uzmanları tarafından tasarlanmıştır ve kuruluşunuzda dağıtılmaya hazırdır.


Doğrudan Rapor için Sorular
eNPS
0-10 arası bir ölçekte, şirketimizle olan tüm deneyiminizi göz önünde bulundurarak, arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza bizimle çalışmaları tavsiye etme olasılığınız nedir?
0 Çok düşük ihtimal to 10 Büyük ihtimalle
Çok düşük ihtimal
Büyük ihtimalle
Aşağıdaki sorular için bize katılma düzeyinizi bildirin.
Eğitim

Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Çalışan, sektördeki en son trendlerden haberdar olur
Çalışanın kendi alanında çalışmak için yeterli becerilere sahip olması
Verim
Çalışan hatalarının sorumluluğunu alıyor mu?
 
Çalışan son teslim tarihlerini ne sıklıkla karşılıyor?
Turkish (Türkçe) translation missing for : Never Turkish (Türkçe) translation missing for : Once in a while Turkish (Türkçe) translation missing for : About half the time Turkish (Türkçe) translation missing for : Most of the time Turkish (Türkçe) translation missing for : Always
 
Çalışanın işteki performansını artırmak için hangi alanlarda gelişmesi gerekiyor? Lütfen yorumlayın.
İletişim

Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Çalışan herkesle profesyonelce ve saygılı bir şekilde iletişim kurar.
Çalışan, toplantıya devamsızlık veya geç kalma durumunda herkesin haberdar olmasını sağlar.
sorumluluklar

Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Çalışan, kuruluşun stratejisiyle uyumlu hedefler belirler.
Çalışan zamanında kararlar alır
Takım çalışması

Çalışan bir karar vermeden önce ekibe danışır
Çalışan ihtiyaç duyduğunda ekip üyelerine yardım eder
Diğer

Kesinlikle katılmamak Aynı fikirde olmamak Doğal Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Çalışan karar alırken iyi muhakeme gösterir
Çalışan dürüst ve etiktir
Çalışan güvenilirdir ve hassas kurumsal bilgiler konusunda kendisine güvenilebilir.
Çalışan, iş zamanlamaları söz konusu olduğunda dakiktir
Çalışan, değişen önceliklere kolayca uyum sağlar
Süpervizör için 360 Derece İnceleme Soruları
11. Tüm deneyiminizi göz önünde bulundurarak, meslektaşlarınıza amirinizle çalışmalarını tavsiye etme olasılığınız nedir?0 Çok düşük ihtimal to 10 Büyük ihtimalle
Çok düşük ihtimal
Büyük ihtimalle
İletişim
Amirime yaklaşmak ve ondan yardım almak kolaydır
Amirim hızlı bir tartışma için her zaman hazırdır
Amirim bana zamanında geribildirim verir
Verim
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Amirim, performans boşluklarının belirlenmesine ve kapatılmasına yardımcı olur
Amirimin geri bildirimleri sayesinde performansım arttı
Eğitim
Turkish (Türkçe) translation missing for : I can be honest about all my training needs
Turkish (Türkçe) translation missing for : All my training and development needs are met by the supervisor
Turkish (Türkçe) translation missing for : Other
Turkish (Türkçe) translation missing for : Strongly disagree
Turkish (Türkçe) translation missing for : Disagree
Turkish (Türkçe) translation missing for : Neutral
Turkish (Türkçe) translation missing for : Agree
Turkish (Türkçe) translation missing for : Strongly agree
Turkish (Türkçe) translation missing for : My supervisor recognizes team efforts and rewards accordingly
Turkish (Türkçe) translation missing for : My supervisor considers my opinion when making a decision
Turkish (Türkçe) translation missing for : My supervisor treats me fairly
Turkish (Türkçe) translation missing for : 360-Degree Review Questions for Colleague
Turkish (Türkçe) translation missing for : On a scale of 1 to 10, considering your complete experience, how likely are you to recommend your colleague to other supervisors/managers?0 Very Unlikely to 10 Very Likely
Very Unlikely
Very Likely
Turkish (Türkçe) translation missing for : Professionalism
Turkish (Türkçe) translation missing for : Strongly disagree
Turkish (Türkçe) translation missing for : Disagree
Turkish (Türkçe) translation missing for : Neutral
Turkish (Türkçe) translation missing for : Agree
Turkish (Türkçe) translation missing for : Strongly agree
Turkish (Türkçe) translation missing for : My colleague is never late to work
Turkish (Türkçe) translation missing for : My colleague is quick to admit his/her mistake
Turkish (Türkçe) translation missing for : My colleague is respectful towards me
Turkish (Türkçe) translation missing for : My colleague handles criticism positively
Turkish (Türkçe) translation missing for : Communication
Turkish (Türkçe) translation missing for : Strongly disagree
Turkish (Türkçe) translation missing for : Disagree
Turkish (Türkçe) translation missing for : Neutral
Turkish (Türkçe) translation missing for : Agree
Turkish (Türkçe) translation missing for : Strongly agree
Turkish (Türkçe) translation missing for : My colleague interacts professionally with clients
Turkish (Türkçe) translation missing for : My colleague informs when they are going on leave
Turkish (Türkçe) translation missing for : My colleague informs when they are going to be late for a meeting
Turkish (Türkçe) translation missing for : Performance
Kesinlikle katılmamak Aynı fikirde olmamak Doğal Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Meslektaşım çalışkan ve samimidir.
Meslektaşım değişen önceliklere kolayca uyum sağlar
Meslektaşım son teslim tarihlerini karşılar ve verilen görevleri tamamlar