BEDAVA HESAP
Anket şablonları Product Surveys Pazar Potansiyeli Değerlendirme Anketi Şablonu

Pazar Potansiyeli Değerlendirme Anketi Şablonu

| Sorular ve Anketler | SoruPro


Nerede yaşıyorsun
Çevrimiçi bir ticaret sistemi kullanır mısınız?
Portföy büyüklüğünüzün aralığı nedir (ABD doları)?
Çevrimiçi bir ticaret sistemi (ABD doları) için ne ödersiniz?
Eğitim seviyen nedir?