BEDAVA HESAP
Anket şablonları Eğitim Anketleri Etkinlik Değerlendirme Anketi Soruları + Örnek Anket Şablonu

Etkinlik Değerlendirme Anketi Soruları + Örnek Anket Şablonu

| Sorular ve Anketler | SoruPro


Etkinlikteki tüm deneyiminizi göz önünde bulundurarak, bunu bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza önerme olasılığınız nedir?0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
Aşağıdakilerden ne kadar memnunsunuz:
Çok Tatmin oldum
Memnun
Doğal
Hoşnutsuz
çok memnuniyetsiz
Genel etkinliğin kalitesi
Sunulan bilgilerin kapsamı
Bilginin kullanışlılığı
Genel oturumlardaki sunumların kalitesi
Genel etkinlik formatının eğitime verdiği önem
Meslektaşlarınızla ağ kurmak ve fikir paylaşmak için yeterli zaman
Eğitime ayrılan zaman miktarı
Etkinliklerin profesyonel etkinliğinizi artırmanıza yardımcı olmadaki genel değeri
Siz ve meslektaşlarınız, geçen yılki katkılarınız için etkinlikte uygun bir tanıma ve takdir aldınız