BEDAVA HESAP
Anket şablonları Çalışan Değerlendirme Anketleri Yöneticiler için Alıştırma Anketi Soruları + Örnek Anket Şablonu

Yöneticiler için Alıştırma Anketi Soruları + Örnek Anket Şablonu

Yöneticiler için işe alım anketi soruları, işe alım süreciyle ilgili geri bildirim toplamak için kullanılır. Yeni çalışanlar bir organizasyona katıldığında, ilk birkaç hafta organizasyonun hızını ayarlamak için çok önemlidir. Çalışanlarına sorunsuz bir işe alım süreci sağlamak işverenin sorumluluğundadır. Aynı zamanda, yeni işe alınanları uzun bir anketle boğmadığınızdan emin olun.

Bu örnek anket şablonu, yöneticiler için en iyi 15 işe alım anketi sorusundan oluşur. Kuruluşların uygun yanıtları toplamasına yardımcı olan, iyi işlevli bir işe alım anketi şablonu. Gelişmiş analitik, mağaza yanıtlarına olanak tanır ve bunları yıldan yıla karşılaştırır. Bu anket şablonu bir anlık görüntü sağlar ve katılımdan dört ila altı hafta sonra yapılmalıdır.


1. Kuruluşumuzdaki eksiksiz işe başlama deneyiminize dayanarak, ailenizi/arkadaşlarınızı bu kuruluşa önerme olasılığınız nedir?0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
2. Oryantasyon sırasında size doğru bilgi verildi mi?
3. Lütfen bize bu organizasyona katılmamız için üç neden söyleyin.
4. Daha önceki iş deneyimlerinizden bahseder misiniz?
5. İyi bir yönetici olmak için sahip olmanız gerektiğini düşündüğünüz üç özellik nedir?
6. Bir ekibi yönetme konusunda önceden deneyiminiz var mı?
7. Bu kuruluşta memnuniyetle karşılanıyor musunuz?
8. Görüşme sürecinde rol ile ilgili sorular soruldu mu?
9. İşimde sıklıkla kullanılan yazılım ve araçlar konusunda eğitim aldım.
10. Kurumun kültürüne uyum sağlayabildiniz mi?
11. Alışma sürecinizi birkaç cümleyle anlatın.
12. Yakın gelecekte zorluklara göğüs germeye hazır olduğunuzu düşünüyor musunuz?
13. Bu pozisyonu kabul etme motivasyonunuz nedir?
14. Alışma sürecini iyileştirmek için farklı nelerimiz olabilir?
15. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?