BEDAVA HESAP
Anket şablonları Çalışan Değerlendirme Anketleri Risk Kültürü Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Risk Kültürü Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Risk Kültürü veya risk değerlendirme anketi soruları şablonu, çalışanlardan kuruluşun risk alma kapasitesi hakkındaki bilgilerine ilişkin yanıtları toplamak için tasarlanmıştır. Bu anket şablonunda, çalışanların kuruluş tarafından hangi risklerin alındığını tam olarak anlayıp anlamadığını değerlendirmek için sorular sorulur. Bu örnek anket şablonu uzmanlar tarafından tasarlanmıştır. Bu anket özelleştirilebilir ve bir kuruluşun iş gereksinimlerine uyacak şekilde kullanılabilir.

Risk alma yetenekleri, herhangi bir organizasyonun temel bileşenidir. Bu asla kimse için düzgün bir yol değildir ve bir şeyi başarmak için risk almanız gerekir. Ama ne ölçüde? Bu anket şablonu, organizasyonun çalışanlarının risk almayla ilgili görüşünün ne olduğunu analiz etmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle, birçok durumda, bir kuruluşta, birey olarak risk almış ancak kuruluşun risk alma yeteneklerini biraz bunaltıcı bulabilirsiniz.

Riski değerlendirmenize yardımcı olacak sorular aşağıdadır:


1. Kurumun risk iştahıyla ilgili genel deneyimi göz önüne alındığında, bizimle çalışan arkadaşlarınızı veya ailenizi tavsiye etme olasılığınız nedir?
0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
2. Kuruluşun genel risk alma yeteneği nedir?
3. 0-10 arası bir ölçekte, kuruluşunuzda stratejik hedeflerin ne kadar iyi tanımlandığını düşünüyorsunuz?
(0 en düşük ve 10 en yüksek)
Lütfen en uygun cevap seçeneklerini seçin:
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Yönetim, en iyi hareket tarzını belirlerken her zaman riski göz önünde bulundurur
Risk alınması gerektiğinde yönetim bunu etkili bir şekilde iletir.
Yönetim kurulu, yönetim tarafından alınan kararlardan haberdardır.
Yönetim kurulu, yönetimin faaliyetlerini inceler
Şirket, ekiplerin hedeflerine ulaşmak için risk almasına izin verir
5. Kuruluş içindeki herhangi bir dolandırıcılıktan haberdar mısınız?
6. Geçmişte marka itibarını etkileyen herhangi bir faaliyet oldu mu?
7. Kuruluş içinde riskin izlenme yolları nelerdir?
8. Lütfen kuruluş içindeki iletişim engellerini belirleyin.
9. Lütfen bölümünüzü seçiniz
10. Lütfen kuruluş içindeki deneyiminizi seçin.
11. Lütfen yaş grubunuzu seçiniz.
12. Kuruluşla risk değerlendirme kültürünü geliştirmek için eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?