BEDAVA HESAP
Anket şablonları Çalışan Değerlendirme Anketleri Personel memnuniyeti örnek anketi ve anket şablonu

Personel memnuniyeti örnek anketi ve anket şablonu

Personel memnuniyeti örnek anketi ve anket şablonu, çalışanlarınızın ne kadar motive olduklarını ve ihtiyaçlarının neler olduğunu anlamak için kullanılır. Memnun çalışanlar daha üretken ve meşgul. Bağlı çalışanlar kuruluşlar için çok önemlidir; personel yıpranmasını kontrol altında tutmaya yardımcı olurlar ve organizasyonel başarıya büyük katkı sağlarlar. Birçok kuruluş yılda bir kez personel memnuniyeti anketi yapar; ancak yılda en az iki kez yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anketler, tasarım gereği, gerçek ve dürüst geri bildirim almak için anonim olmalıdır. Geri bildirimlerini aldıktan sonra, çalışan memnuniyetsizliğinin arkasındaki nedenleri belirleyebilir ve anlayabilirsiniz. Daha sonra bu bilgileri mevcut süreçlerinizi iyileştirmek ve personel memnuniyetinin yüksek olmasını sağlamak için yenilerini başlatmak için kullanabilirsiniz. Çalışan memnuniyeti şablonlarında, çalışanlarınızın politikalarınıza kesinlikle katılıp katılmadığını öğrenmek için Likert ölçeğini kullanan anket soruları bulunur. Bu anketleri kullanarak, işlerini anlamlı bulup bulmadıklarını, çalışanların ekip üyeleri hakkında ne düşündüklerini, şirket kültürünü, iyi iş çıkardıklarını ve gerçek zamanlı katılımlarını ölçebilirsiniz. Bu yönleri bilerek, ciro oranlarını azaltabilir, çalışan mutluluğunu artırabilir, çalışanların elde tutulmasını iyileştirebilir ve kuruluşta uzun süre kalmak istemelerini sağlayabilirsiniz. Çalışan bağlılığı anketi ve personel tutumu gibi çalışan anketleri yapmak da kuruluşunuzun nabzını kontrol etmek için iyi bir fikirdir.


Kuruluşla ilgili genel deneyiminize dayanarak, 0-10 arasında bir ölçekte, kuruluşu sevdiklerinize önerme olasılığınız nedir?0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
Lütfen aşağıdaki ifadelere katılma düzeyinizi bize bildirin.
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Yönetim/yürütme ekibi, kaliteli çıktı sağlamaya kararlıdır
İşimi verimli ve etkili bir şekilde yapmak için tüm kaynaklar bana sağlandı.
Hedeflerim, üstüm tarafından açıkça tanımlanmıştır.
iş arkadaşlarıma bağlı hissediyorum
Becerilerimi, bilgilerimi ve yeteneklerimi işte tam olarak kullanma fırsatı buluyorum.
İşyerinde düşüncelerimi ifade etme özgürlüğüm var
Yönetim ekibi şeffaf ve adildir
Büyüme planımı net bir şekilde anlıyorum
İş, ekipler arasında adil ve eşit bir şekilde dağıtılır
1'den 5'e kadar bir ölçekte, 5 en yüksek olmak üzere, aşağıdakileri nasıl değerlendirirsiniz?
1
2
3
4
5
İş yaşam dengesi
İş/iş profili memnuniyeti
Çalışanlara sağlanan faydalar
Ofis altyapısı
Çalışma alanı
Varsayımsal olarak, bugün işinizi bırakacak olsaydınız, nedeni ne olurdu?
Personel memnuniyetini artırmak için daha ne yapabiliriz?