BEDAVA HESAP
Anket şablonları School Surveys Kurs değerlendirme örnek soruları ve anket şablonu

Kurs değerlendirme örnek soruları ve anket şablonu

| Sorular ve Anketler | SoruPro


Merhaba:
Lütfen bu 5 dakikalık kurs değerlendirme anketini gözden geçirin ve son akademik yılda aldığınız kursla ilgili dürüst geri bildiriminizi paylaşın. Bu kurs değerlendirme anketi, gelecekte daha iyi kurslar tasarlamamıza ve kurs sırasındaki eksiklikleri iyileştirmemize yardımcı olacaktır. Kurslarımızı sürekli olarak geliştirmeye ve gelecekteki öğrencilere en üst düzeyde eğitim vermeye çalıştığımız için geri bildiriminiz çok takdir edilmektedir.
Tüm sorular zorunludur. Bu kurstan çıkış anketini, bu üniversitede verdiğimiz eğitimin kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için kurs ve fakülte hakkındaki dürüst geri bildirimlerinizi paylaşmak için bir platform olarak kullanın.
Müfredatımızın öğretilmesiyle ilgili tüm deneyiminizi göz önünde bulundurarak, bu kursu bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza önerme olasılığınız nedir?0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
I. Öğrenci bilgileri
Kurs boyunca yaptığınız iş miktarını değerlendirin
Sınıf Yılı
Yaptığınız iş miktarını değerlendirin
Bu kursun faaliyetlerine katılım düzeyinizi değerlendirin.
Bu kurstan ne kadar pratik bilgi kazandınız?
II. Genel Kurs Değerlendirme Soruları
Turkish (Türkçe) translation missing for :
Kesinlikle katılıyorum
Kabul etmek
Doğal
Aynı fikirde olmamak
Kesinlikle katılmamak
Kurs hedefleri açıktı
Kurs prosedürleri ve ödevleri kurs hedeflerini destekler
Yapmanız istenen okuma miktarı uygundu
Yapmanız istenen yazı miktarı veya diğer sınıf çalışmaları yeterliydi
Ders sunumları dersin kavramlarını etkili bir şekilde açıklar
Kurs müfredatı anlaşılırdı ve kariyerimde faydalı oldu
Kursun notu adildi
Ders sırasında teknoloji kullanımı konuyu anlamamı artırdı.
Kurs materyali yüksek kalitedeydi ve öğrenmeye uygundu
Derste tekrar eden içerik yoktu
Kesinlikle katılıyorum
Kabul etmek
Doğal
Aynı fikirde olmamak
Kesinlikle katılmamak
Ödev çok uzun sürmedi ve kişisel zamanımı almadı
Verilen ödevler eğlenceliydi ve öğrenme deneyimimi geliştirdi
Kursa genel olarak nasıl bir puan verirsiniz?
Bu kursun en güçlü yanları nelerdir?
Bu kursun en büyük zayıflıkları nelerdir?
III. Eğitmen Değerlendirme Soruları
Hiçbir zaman
Ara sıra
Genellikle
Çoğu zaman
Hep
Sorularınıza öğretim elemanından net cevaplar alabildiniz mi?
Eğitmen size karşı saygılı mıydı?
Öğretim elemanı derste öğretimde etkili miydi?
Eğitmen kurs hakkında hevesli miydi?
Eğitmenin ders materyalini teslim etme hızı doğru muydu?
Eğitmen kursla ilgili tüm soruları yanıtlamaya hazır mıydı?
Kurs eğitmenine genel olarak nasıl bir puan verirsiniz?
Eğitmenin performansını artırmak için ne önerirsiniz?

Bu Çevrimiçi Kurs Değerlendirme Şablonunu Kullanmanın En Önemli Beş Nedeni


Çevrimiçi kurs şablonları, eğitim kalitesini artırmak için okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çevrimiçi kurs değerlendirme şablonunu okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde kullanmanın en önemli beş nedeni şunlardır:
1. Kursu geliştirin: Bir kurs değerlendirme çalışması yürütmenin temel amacı, öğrenci geri bildirimleri yoluyla kursun eksikliklerini anlamak ve kursu bir bütün olarak geliştirmek için iyileştirmeler yapmaktır.
2. Öğrenci-fakülte etkileşimini geliştirin: Ders değerlendirme soru bankası öğrencileri araştırır ve öğrenci-fakülte etkileşimini geliştirmek için fakültenin sınırlarını anlamaya çalışır.
3. Öğrenci katılımını artırın: Öğrencilerden ders yapısı, ders materyali, fakülte öğretim kalitesi ve öğrencileri doğrudan etkileyen diğer yönler gibi dersin çeşitli yönleri hakkında doğrudan geri bildirim istenir.
4. Fakülteye yardımcı olmak için: Öğretmen değerlendirme formu, fakültenin öğrencilerden öğretim stilleri ve öğretim yaklaşımı hakkında doğrudan girdiler almasına yardımcı olur ve öğrencilerin dersten maksimum bilgi edinmelerine yardımcı olmak için müfredatta ne gibi iyileştirmeler yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olur.
5. Sürekli iyileştirme: Eğitim kurumu, doğrudan öğrenci geri bildirimi alarak ve bu geri bildirimi gelecekteki öğrenciler için kursu iyileştirmek için uygulayarak eğitim düzeyini sürekli iyileştirmeyi amaçlar.