BEDAVA HESAP
Anket şablonları Çalışan Değerlendirme Anketleri Çalışanın Sesi Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Çalışanın Sesi Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Çalışanın sesi anket şablonu, çalışanlardan geri bildirim almaya yönelik sorulardan oluşur. Çalışanın sesi, çalışanın işyerindeki politikalarla ilgili görüşlerini, endişelerini ve/veya önerilerini ifade etmesi, işyerini daha iyi hale getirmek için fikirler sunması ve bu değişikliklerin uygulanmasında yönetime nasıl yardımcı olunabileceği olarak tanımlanmaktadır.

Bu örnek anket şablonu, bir kuruluşun anlamlı bilgiler toplamasına yardımcı olan 21 sorudan oluşur. Doğru verilerle bilinçli kararlar vermek kolaydır. Bu anket uzmanlar tarafından tasarlanmıştır ve bir kuruluşun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.


1. Kuruluşla ilgili genel deneyiminize dayanarak, 0-10 arasında bir ölçekte, kuruluşu ailenize/arkadaşlarınıza önerme olasılığınız nedir?
0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
2. Lütfen aşağıdaki ifadeler için en uygun cevabı seçiniz:
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Bu kuruluşta çalışmaktan gurur duyuyorum
İşyerindeki rolümden ve sorumluluklarımdan memnunum
Ödevlerimi/görevlerimi zamanında tamamlamak için motive oluyorum
Kurumun amacı ile uyumlu hissediyorum
Hedeflere ulaşmada organizasyon içindeki liderlerin rolünü takdir ediyorum.
Kurumun beklentilerinin farkındayım.
Görevlerimi başarıyla tamamlamak için gereken kaynaklara ve araçlara erişimim var
Görevlerimi tamamlamak için bana yeterli zaman verildi
Her gün işe gelmek için ilham alıyorum
Bu organizasyonda iyi bir kariyer gelişimim olduğunu hissediyorum
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Önümüzdeki 5 yıl içinde kendimi organizasyonda görüyorum
Bu organizasyondaki kariyer yolum hakkında netliğim var.
Yöneticim fikirlerime değer verir
Düzenli olarak yürütülen bir geri bildirim oturumu vardır.
Organizasyonda sürekli bir geri bildirim süreci izlenir.
ekibimle çalışmaktan zevk alıyorum
3. Organizasyonla ilgili bir şeyi değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu?
4. Organizasyonla ilgili en çok neyi seviyorsunuz?
5. Kuruluşun en büyük gücü nedir?
6. Kuruluşun en büyük zayıflığı nedir?