BEDAVA HESAP
Anket şablonları Çalışan Değerlendirme Anketleri Çalışma Ortamı Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Çalışma Ortamı Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Çalışma ortamı anketi şablonu, bir kuruluştaki çalışma koşullarıyla ilgili olarak çalışanlardan geri bildirim toplamak için tasarlanmıştır. Doğru yeteneği çekmek ve elde tutmak bazı kuruluşlar için zor olabilir. Cazip maaşlar ve avantajlar bir süre sonra kaybolabilir. Öne çıkan şey, bir organizasyonun kültürü ve çalışma ortamıdır.

Yüksek performans gösterenlere tutunma niyetinde olan kuruluşlar, personelinizin çalışma ortamı hakkında ne düşündüğünü bilmek için zaman ayırmaya değer. Doğru anket sorularını sormak, doğru verileri toplamanıza yardımcı olacak ve bu da bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır.


1. Kurumun çalışma ortamına göre, 0-10 arası bir ölçekte, arkadaşlarınızı/ailenizi bu kuruma önerme olasılığınız nedir?
0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
2. Lütfen aşağıdaki ifadeler için size en uygun cevap seçeneğini işaretleyiniz:
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Organizasyon kendini çeşitliliğe adamıştır
Organizasyon kendini cinsiyet eşitliğine adamıştır
İşimin organizasyonun alt çizgisini nasıl etkilediğini anlıyorum
Organizasyonun harika bir çalışma kültürü var
Kuruluş vergilerini düzenli olarak öder
Örgüt, hukukun yönetişimi ile çalışır
Organizasyon, çalışanları olumlu yönde etkiler.
Bu kurumda iş güvenliği var
Kuruluşun kadınlar için güvenli bir çalışma ortamı var
Kuruluşun çalışan dostu politikaları vardır
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Organizasyon genel olarak iyi durumda
3. İşyerinin aydınlatma durumu nasıl?
4. İşyerinde herhangi bir tehlikeye maruz kalıyor musunuz? Evet ise, lütfen geçerli olan her şeyi kontrol edin
5. Kuruluşunuz sağlık ve güvenlik eğitimi veriyor mu?
6. Kurumun çalışma ortamını iyileştirmek için yapmamız gerekenler nelerdir?