BEDAVA HESAP
Anket şablonları Eğitim Anketleri Eğitimin Etkililiği (Eğiticiler İçin) Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Eğitimin Etkililiği (Eğiticiler İçin) Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Eğitmenler için eğitimin etkinliği anket soruları şablonu, eğitmenlerin değerlendirilmesi ve performansı ile ilgili olarak kursiyerlerden geri bildirim almak için tasarlanmıştır. Bu anket şablonu, eğitim programlarından birinin veya diğerinin parçası olan tüm bireyler için tasarlanmıştır. Bu örnek anket şablonu, bireylerin etkili geri bildirimlerini kaydetmelerine yardımcı olacak 20'den fazla anket sorusundan oluşur. Bu anket, iş ihtiyacına veya bir araştırmacıya, bir kuruluşa veya herhangi bir bireye uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Etkili geri bildirim çok önemlidir ve faydalıdır. Geri bildirim, bilinçli ve organize kararlar almaya yardımcı olan değerli bilgilerdir. En iyi performans gösteren şirketler ve kuruluşlar, genel performanslarını iyileştirmenin yollarını sürekli olarak aradıkları için genellikle geri bildirime güvenirler. Geri bildirime gerçekten değer veren kuruluşlar ve bireyler için iyileştirme, onlar için sadece bir slogan değildir.

Eğitmenler için verilen eğitimin etkililiği ile ilgili sorular aşağıda yer almaktadır:


1. Eğitim programıyla ilgili tüm deneyiminizi göz önünde bulundurarak, bunu arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza önerme olasılığınız nedir?0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
2. Lütfen cinsiyetinizi seçin
3. Lütfen yaşınızı seçin
4. Lütfen eğitim ihtiyacı değerlendirmesi için en uygun yanıtı seçin
Kesinlikle katılmamak
Biraz Katılmıyorum
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Biraz katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Eğitim programı yaşlılarla istişare içinde tasarlanmıştır
Eğitim katılımcılarına kendi eğitim ihtiyaçlarını teşhis etmede yardımcı olunur
Üstler, astları için özel bir eğitim programı yürütme ihtiyacını anlar ve hissederler.
Eğitim ihtiyaçları ile burada yürütülen eğitim programlarının amaçları arasında yüksek derecede uyum vardır.
6. Lütfen Stajyer Profili için en uygun yanıtı seçin
Kesinlikle katılmamak
Biraz Katılmıyorum
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Biraz katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Kursiyerin bilgi düzeyi, bir eğitimden önce ve sonra ölçülür.
Eğitim programlarının içeriği, kursiyerlerin iş profillerine göre hazırlanmaktadır.
Eğitim verirken, kursiyerlerin beceri, bilgi ve tutumlarının farkında olursunuz.
Belirli eğitim programları için kursiyerlerin seçiminde çalışanların iş profilleri göz önünde bulundurulur.
Ön değerlendirme ve son değerlendirme testleri tasarlanırken stajyer profili göz önünde bulundurulur.
7. Eğitim metodolojisi seçimi için lütfen en uygun yanıtı seçin
Kesinlikle katılmamak
Biraz Katılmıyorum
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Biraz katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Eğitim programlarında yeterli miktarda teorik ve pratik içerik yer almaktadır.
Eğitim programlarının içeriğinin hazırlanmasında, konu uzmanlarından oluşan bir ekip yer alır.
Eğitimin yürütülmesi için tutarlı bir teslimat metodolojisi izlenir.
Eğitim programları, belirli organizasyonel hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak için planlanır ve yürütülür.
Rol oyunları, vaka çalışmaları ve diğer katılımcı eğitim tekniklerini ekleyerek öğrenme transferini daha etkili hale getirirsiniz.
Eğitimden önce, eğitim sırasında ve sonrasında kursiyerlerden gelen geri bildirimler alınır.
8. Lütfen eğitmenin tutum ve beceri setine en uygun yanıtı seçin.
Kesinlikle katılmamak
Biraz Katılmıyorum
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Biraz katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Eğitim programlarının daha ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorsunuz
Eğitimin devam eden bir süreç olduğunu düşünüyorsunuz
Eğitim programlarını tamamladıktan sonra kursiyerlerinizin daha özgüvenli olduğunu gördünüz.
Eğitimin, üstler ve astlar arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olduğunu hissediyorsunuz
Çoğu eğitmenin öğrettikleri konularda uygulamalı deneyime sahip olduğunu hissediyorsunuz.
Eğitmenlerin yeterli iletişim ve öğretme becerilerine sahip olduğunu hissediyorsunuz.
9. Eğitim programını geliştirmek için eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Eğitimin Etkililiği (Eğiticiler İçin) Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu