BEDAVA HESAP
Anket şablonları Çalışan Değerlendirme Anketleri Performans Değerlendirme Anketi Soruları + Örnek Anket Şablonu

Performans Değerlendirme Anketi Soruları + Örnek Anket Şablonu

Performans değerlendirme anketi, bir kuruluşun bir çalışanın ne kadar üretken olduğunu resmi olarak değerlendirmesine yardımcı olan ve ayrıca bir çalışanın işini ve işteki sorumluluklarına göre sonuçlarını ölçen sorulardan oluşur. Bu örnek anket şablonu, bir kuruluş tarafından bu sonucu elde etmek için tasarlanmıştır. Bu anket, bir kuruluşun işgücünün içe doğru gelişimine odaklanarak “içeriden kazanma” sanatını anlamasına yardımcı olur. Bu anket şablonu 10 sorudan oluşur ve bir organizasyonun iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.


1. Çalışan değerlendirme sürecine göre bu kurumu ailenize veya arkadaşlarınıza önerme olasılığınız nedir?
0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
2. Değerlendirme dönemi şunları kapsar:
3. Çalışanın yaptığı işin ve performansının kalitesi nedir?
4. Çalışanın işe bağlılığını göz önünde bulundurarak lütfen en uygun cevap seçeneklerini işaretleyiniz.
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Çalışanların iş kalitesi mükemmel
Çalışan işini çok ciddiye alır
Çalışanın yaptığı iş hatasız
Çalışan tarafından bir görevi bitirmek için geçen süre optimumdur.
5. Çalışanın güvenilirliğini göz önünde bulundurarak lütfen en uygun cevap seçeneklerini işaretleyiniz.
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Çalışan asla işe geç kalmaz
Çalışan her zaman teslim tarihlerini karşılar
Çalışan her zaman işte inisiyatif alır
Çalışanın mükemmel bir iş ahlakı var
Çalışan geleceği çok ileriyi düşünüyor
6. Çalışanın işteki işbirliğini göz önünde bulundurarak, lütfen en uygun cevap seçeneklerini işaretleyiniz.
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Çalışan yeni projeler üzerinde çalışmaktan heyecan duyuyor
Çalışan yeni fikirlere açıktır
Çalışan, meslektaşları arasında iyi bir üne sahiptir.
Çalışan bir takım oyuncusudur
Çalışan mütevazı ve profesyonel
7. Çalışanın işteki uyum yeteneğini göz önünde bulundurarak, lütfen en uygun cevap seçeneklerini işaretleyiniz.
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Çalışan ek sorumluluklar almaya istekli
Çalışan yeni zorluklar ve fikirler konusunda heyecanlı
Çalışan, iş programında önceliklere göre değişiklik yapar.
Çalışan, amaç ve hedeflere ulaşmak için kararlıdır
8. Çalışanın işyerindeki iletişimini göz önünde bulundurarak lütfen size en uygun cevap seçeneklerini işaretleyiniz.
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Çalışan, akranları ve üstleri ile etkili bir şekilde iletişim kurar
Çalışan, e-postaları usulüne uygun olarak kabul eder
Çalışan endişesini üstlerine bildirir
Çalışan gergin durumda sağduyulu davranış sergiler
Çalışan, müşterilerle/müşterilerle samimi bir şekilde iletişim kurar
9. Lütfen çalışanın özellikle iyi yaptığı alanları listeleyin.
10. Lütfen çalışanın iyileştirilmesi gereken alanları listeleyiniz.