BEDAVA HESAP
Anket şablonları School Surveys Ebeveynler için Okul Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Ebeveynler için Okul Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Ebeveynler için okul anketi soruları, okullar tarafından velilerden okul hakkındaki algıları hakkında geri bildirim toplamak için kullanılan kapsamlı bir ankettir. Okul yönetiminin velilerle ilişkiler kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olabilir. Toplanan veriler, okulun velilerin endişelerini anlamasına, yenilik yapmasına ve okul olanaklarını iyileştirmesine yardımcı olabilir. Bu okul anketi anketi, okulun diğer yönleri hakkında veri toplamak için değiştirilebilir.


Okulla ilgili tüm deneyiminizi göz önünde bulundurarak, bizi bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza önerme olasılığınız nedir?0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
Bu parametrelere göre okuldan memnuniyetinizi nasıl değerlendirirsiniz:
Çok memnuniyetsiz
Tatmin edici değil
Doğal
Memnun
Çok Tatmin oldum
Eğitim kalitesi
öğretim kalitesi
Öğretme teknikleri
Mevcut konular
Öğretim yardımcıları
Müfredat dışı etkinlikler
altyapı
Ulaşım tesisleri
Coğrafi konum
teknolojinin kullanımı
Çok memnuniyetsiz
Tatmin edici değil
Doğal
Memnun
Çok Tatmin oldum
Kafeterya ve yemek alanı kalitesi
Yapılan alan gezileri
kampüs güvenliği
Lütfen okulla ilgili deneyiminizi en iyi tanımlayan aşağıdaki ifadelere katıldığınızı belirtin:
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Çocuğunuz bilmesi gerekenleri öğreniyor
Çocuğunuz okul işini ilginç buluyor
Çocuğunuz okul işini zor buluyor
Çocuğunuz okul çalışmalarını teşvik edici buluyor
Öğrenciler birbirlerine yardım eder
Öğrencilerin birbirlerine saygı duyması
Görgü kuralları çocuğunuza öğretilir
Okul ahlaki değerleri aşılar
Çocuğunuza toplumun genelinde dikkatli olması öğretilir
Çocuğunuz öğretmenler tarafından motive edilir
Kesinlikle katılmamak
Aynı fikirde olmamak
Doğal
Kabul etmek
Kesinlikle katılıyorum
Çocuğunuza öğretmenler tarafından geri bildirim verilir
Çocuğunuza okuldaki yaşlılar tarafından adil ve saygılı davranılır
Çocuğunuz okul çalışmalarıyla ilgili yardım almak için okuldaki programlara ve hizmetlere kolayca erişebilir
Çocuğunuz okul çalışmasıyla ilgili olmayan sorunlarda okulda yardım alabilir
Çocuğunuz okulda güvende
Çocuğunuz okuldan eve dönerken güvende
Çocuğunuzun okuldaki kararlarına dahil olma yeteneği
Çocuğunuz akademik danışmanlık alıyor
Okulda kullanılan hangi öğretim yöntemlerini en etkili buluyorsunuz?
Çocuğunuzun okulda hangi öğrenme yollarına erişimi var?
Okulda herhangi bir endişeniz varsa, kime ulaşacağınızı biliyor musunuz?
Vermek istediğiniz başka bir geri bildirim var mı?

Bu Okul Anketini Kullanmanın En Önemli 4 Nedeni Ebeveynler İçin Anket Soruları Anket Şablonu


Ebeveynleri araştırın ve öğrencilerin öğrenmesini iyileştirmenin yollarını keşfedin. Bu anket şablonunu kullanmanın başlıca nedenleri şunlardır:

1. Anlaşılması kolay: Soruların anlaşılması basit ve anlaşılır. Ebeveynlerin soruları cevaplamak için çok fazla stres yapmasına gerek yok.
2. NPS sorusu: Ebeveynlerin okula yönelik genel algılarını ölçmek için Net Promoter Score (NPS) sorusunu kullanın.
3. Performans parametreleri: Bir parametre listesinde ebeveyn algılarını derecelendirin ve acı noktalarını bilin.
4. Çocuk geribildirimi: Ebeveynlerden, çocuklarının okul hakkında ne hissettiği ve okulu nasıl algıladığı hakkında geribildirim toplayın.