BEDAVA HESAP
Anket şablonları School Surveys Öğretmenler için Okul Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Öğretmenler için Okul Anket Soruları + Örnek Anket Şablonu

Öğretmenler için okul anketi soruları, bir okulun okulla ilgili algıları hakkında veri toplamak için öğretim elemanlarına dağıttığı derinlemesine bir ankettir. Bu anket şablonu, öğretmenlik deneyimlerinin konsolidasyonu olarak öğrencilerin, akranların ve velilerin kalitesine ilişkin öğretmenlerin algıları hakkında veri toplamaya yardımcı olur. Ayrıca öğretim araçlarındaki boşluklar, yeni öğretim ve değerlendirme yöntemleri için destek vb. hakkında geri bildirim toplamaya da yardımcı olur. Bu anketin doğası gereği, her bir okulun gereksinimlerine uyacak şekilde ince ayar yapılabilir.


Okulla ilgili tüm deneyiminizi göz önünde bulundurarak, bizi bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza önerme olasılığınız nedir?0 pek olası değil to 10 Çok olası
pek olası değil
Çok olası
Okulunuzdaki aynı sınıftaki ortalama bir öğrenciye kıyasla, bu sınıfı nasıl tanımlarsınız?
Bu okuldaki öğrencilere öğretmek için hangi öğretim yöntemlerini kullanıyorsunuz? (Uygun olan tüm seçenekleri işaretleyin)
Öğrencilerinize not vermek için hangi araçları kullanıyorsunuz?
Hiçbir zaman
Arada bir
yaklaşık yarısı
Çoğu zaman
Hep
Standartlaştırılmış testler
Öğretmen tarafından geliştirilen testler
Öğrenci sunumları veya projeleri
Sınıf çalışması
Ev ödevi
Okuldaki performans
okula devam
Okuldaki davranış
Öbür metodlar
Aşağıdaki yeterliliklerin her biri bu sınıftaki öğrencilerin notlarına ne ölçüde katkıda bulunur? (Her satırda bir tane seçin)
Büyük ölçüde
Ara sıra
Seyrek
Hiçbir zaman
Takım çalışması
Genel davranış
İşin zamanında tamamlanması
Referans becerileri
Teknolojiyi kullanabilme
Yaratıcı düşünce
Problem çözme
Okuma Becerileri
Yazma Becerileri
Uygulama becerileri
Tipik bir okul haftasında, öğrencilerle sınıfta geçirdiğiniz zamanın yüzde kaçını aşağıdaki etkinliklere ayırıyorsunuz?
Sınıfı bir bütün olarak öğretmek
%
Bireysel öğrencilerle veya küçük gruplarla çalışma
%
İdari görevler (örn. devam)
%
Disiplini sürdürmek
%
Diğer görevler
%
Geride kalan öğrencileri sınıfın geri kalanıyla hızlandırmak için hangi adımları izliyorsunuz?
Son 18 ayda, öğreniminizi geliştirmek ve eğitim deneyimini öğrencileriniz için daha iyi hale getirmek için herhangi bir faaliyette bulundunuz mu? (Uygun olan tüm seçenekleri işaretleyin):
Lütfen okuldan memnuniyetinizi şu parametrelere göre değerlendirin:
Çok memnuniyetsiz
Tatmin edici değil
Doğal
Memnun
Çok Tatmin oldum
Yönetim kurulu ve yönetimden destek
Eğitime yardımcı olacak kaynakların temini
Yeni öğretim yöntemlerinin getirilmesine destek
Yeni değerlendirme ve derecelendirme yöntemlerinin getirilmesi için destek
Okul personelinin öğrencilere karşı davranışları
ebeveyn desteği
Öğrencilerin öğrenmeye istekli olması
Öğrencilerin yeni kavramları kavrama yeteneği
Etkinliklere öğrenci katılımı
Öğrencinin derse katılımı
Çok memnuniyetsiz
Tatmin edici değil
Doğal
Memnun
Çok Tatmin oldum
Öğrencilerin kurallara uyma istekliliği
Vermek istediğiniz başka bir geri bildirim var mı?