BEDAVA HESAP
Anket şablonları B2B Anketleri 50 Ulaştırma Anket Sorusu + Örnek Anket Şablonu

50 Ulaştırma Anket Sorusu + Örnek Anket Şablonu

| Sorular ve Anketler | SoruPro


Taşımacılık servisi
Son 12 ay içinde aşağıdakilerin her birinden ne kadar memnun kaldınız?
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum / Uygulanamaz
Program veya Transit süreleri
(sizin için hangisi geçerliyse)
Programa uygunluk veya
Transit sürelerinin tutarlılığı
(sizin için hangisi geçerliyse)
Yerel anahtarlama veya hub/terminal hizmeti
Bir hizmet hatası oluştuğunda düzeltici önlem alındı
Turkish (Türkçe) translation missing for :
 
Teçhizat
 
(ŞİRKET) TARAFINDAN TEMİN EDİLEN EKİPMANI KULLANIYORSANIZ bu bölümü doldurun.
Son 12 ay içinde aşağıdakilerin her birinden ne kadar memnun kaldınız?
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum / Uygulanamaz
Ekipman sipariş süreci
İstenilen ekipmanın mevcudiyeti
Sipariş edilen ekipmanın durumu hakkında bilgilerin mevcudiyeti
Boş ekipmanın güvenilir teslimatı
Ekipman temizliği ve fiziksel/mekanik durum
Ekipman ihtiyaçlarınızı karşılamadığında alınan düzeltici faaliyet
Son 12 ayda, (ŞİRKET) bu alandaki genel performanstan ne kadar memnun kaldınız?
Son 12 ayda aşağıdakilerin her birinden ne kadar memnun kaldınız?
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum/ Uygulanamaz
Pazarlama temsilcisi işinizi anlar
Pazarlama temsilcisi ulaşım ihtiyaçlarınızı anlar
Pazarlama temsilcisi, ulaşım ihtiyaçlarınızı karşılamak için kaynakları etkin bir şekilde koordine eder
Pazarlama, rekabetçi ürün ve hizmetler sağlar.
Taleplerinize pazarlama temsilcilerinin yanıtlarının zamanında ve yeterliliği
Son 12 ayda, (ŞİRKET) bu alandaki genel performanstan ne kadar memnun kaldınız?
Lütfen pazarlama temsilcinizi adlandırın
 Bilmiyorsanız N/A yazın.
Müşteri Çözümleri
 
(ŞİRKET) Müşteri Çözümleri Departmanı, demiryolu durumu, hizmet taahhütleri ve lojistik çözümler ile ilgili sorun ve sorular için müşteri irtibat noktasıdır.
 
Son 12 ayda aşağıdakilerin her birinden ne kadar memnun kaldınız?
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum/Uygulanamaz
Sorunların çözümünde Müşteri Çözümleri temsilcilerinin etkinliği
Müşteri Çözümleri temsilcileri tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu
Müşteri Çözümleri temsilcileri işimle ilgili bilgilerini sergiliyor
Müşteri Çözümleri temsilcileriniz tarafından hizmet kesintilerinin/istisnalarının proaktif olarak bildirilmesi
Müşteri Çözümleri, mevcut en yeni web teknolojisi araçları hakkında düzenli olarak size tavsiyelerde bulunur
Son 12 ayda, (ŞİRKET) bu alandaki genel performanstan ne kadar memnun kaldınız?
Servis desteği


(ŞİRKET) Servis Destek Departmanı, müşterilerin araba teslimi, geçiş talepleri gibi rutin işlem faaliyetlerini ele alır ve 800-555-5555 aranarak ulaşılır.


Son 12 ay içinde aşağıdakilerin her birinden ne kadar memnun kaldınız?
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum/Uygulanamaz
Sorunların çözümünde Servis Desteğinin Etkinliği
Hizmet Destek temsilcileri tarafından sağlanan Bilgilerin Doğruluğu
Sorunları çözmede Servis Hızı Destek temsilcileri
Hizmet Destek temsilcilerinin nezaketi ve profesyonelliği
Son 12 ayda, (ŞİRKET) bu alandaki genel performanstan ne kadar memnun kaldınız?
faturalandırma
 

Son 12 ay içinde aşağıdakilerin her birinden ne kadar memnun kaldınız?
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum/Uygulanamaz
Navlun faturalarının doğruluğu
Ekstra hizmet/aksesuar faturalarının doğruluğu
Bir faturalandırma hatası oluşursa alınan düzeltici eylem
Son 12 ayda, (ŞİRKET) bu alandaki genel performanstan ne kadar memnun kaldınız?
Navlun Kaybı ve Hasarı
 

Son 12 ay içinde aşağıdakilerin her birinden ne kadar memnun kaldınız?
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum/Uygulanamaz
Navlun kayıp ve hasar önleme hizmetlerinin etkinliği
Navlun kayıp ve hasar taleplerinin zamanında çözülmesi
Navlun kaybı ve hasar önleme ekibinin erişilebilirliği ve yanıt verebilirliği
Son 12 ayda, (ŞİRKET) bu alandaki genel performanstan ne kadar memnun kaldınız?
E-Ticaret

Son 12 ay içinde aşağıdakilerin her birinden ne kadar memnun kaldınız?
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum/Uygulanamaz
(ŞİRKET) web sitesi ve web tabanlı araçlar hakkında bilgi
(ŞİRKET) tarafından sağlanan web tabanlı araçların kullanışlılığı
(ŞİRKET) tarafından sağlanan web tabanlı araçların kullanım kolaylığı
Son 12 ayda, (ŞİRKET) bu alandaki genel performanstan ne kadar memnun kaldınız?
 
Etraflı
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum/Uygulanamaz
Genel olarak, (ŞİRKET)'den ne kadar memnun kaldınız?
Aşağıdakilerle ilgili (ŞİRKET) performansından ne kadar memnunsunuz:
Çok Tatmin oldum
Kısmen Memnun
Doğal
Biraz Memnun Değilim
çok memnuniyetsiz
Bilmiyorum/Uygulanamaz
Müşterileri ilgilendiren konularla ilgili iletişim
Turkish (Türkçe) translation missing for :
Taşıma paranızın karşılığı
Yenilik ve yaratıcılık/gelecekteki ihtiyaçları tahmin etme
Diğer operatörlerle bağlantı
Diğer demiryolu ve intermodal taşımacılık sağlayıcılarıyla karşılaştırıldığında (ŞİRKET) nasıl değerlendirirsiniz?
Turkish (Türkçe) translation missing for : I would prefer to use (COMPANY)
Turkish (Türkçe) translation missing for : (COMPANY) is slightly better than other carriers
Turkish (Türkçe) translation missing for : (COMPANY) performance is about the same as other carriers performance
Turkish (Türkçe) translation missing for : (COMPANY) is slightly worse than other carriers
Turkish (Türkçe) translation missing for : I would prefer to use another carrier if / when possible
 
Lütfen bir nakliye şirketi ile çalışırken en önemli üç alanı listeleyin.
Bu anketin girişinde belirtildiği gibi, (ŞİRKET) Hesap Temsilciniz, memnuniyetsizliğinizi belirttiğiniz konuları ele almak için iki hafta içinde sizinle iletişime geçecektir. Ayrıca buradan arama talebinde bulunabilirsiniz.
Bu anketteki konularla ilgili bir konuyu görüşmek için çağrılmak ister misiniz?
 
Adınız
Başlık
Firma Adı
Telefon numarası
 
 
 
 
(ŞİRKET) faturaları alıyor musunuz?
 
 
 
(ŞİRKET) web sitesini kullandınız mı?
Son 12 ay içinde (ŞİRKET) üzerinde navlun kaybı ve/veya hasar yaşadınız mı?
Bu anketi tamamlamak için Gönder düğmesine tıklayın. Yardımın için teşekkür ederim.

Bu ulaşım anketi şablonunu kullanmak için en önemli 3 neden

1. Ulaşım hizmetlerinde müşteri memnuniyetini değerlendirin: Bu anket anketi, toplu ve özel ulaşım hizmetlerine ilişkin müşteri memnuniyet düzeyini değerlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, geçiş sürelerinin ve yerel geçişin tutarlılığını da değerlendirir.

2. Nakliye şirketi tarafından sağlanan ekipman hakkında geri bildirim toplayın: Bu anket şablonu, ekipman teslimat süreci, ekipman temizliği, kullanılabilirliği ve ekipmanın müşteri beklentilerini karşılamaması durumunda alınan düzeltici eylemler hakkında geri bildirim toplamaya yardımcı olur.

3. Pazarlama temsilcisiyle müşteri memnuniyetini değerlendirin: Yukarıdaki şablon, pazarlama temsilcilerinin çeşitli parametreler açısından değerlendirilmesine yardımcı olur:

(a) Ulaşım ihtiyaçlarınızı anlayın.
(b) Pazarlama temsilcisi rekabetçi bir ürün veya hizmet sağlıyor mu?
(c) İş ihtiyaçlarınızı anlayın.
(d) Zaman çizelgeleri ve yeterlilik