BEDAVA HESAP
Anket şablonları Customer Satisfaction Surveys Kurumsal Endişe Anketi Şablonu

Kurumsal Endişe Anketi Şablonu

| Sorular ve Anketler | SoruPro


Geçen yıl kurumunuzda hasta memnuniyeti derecelendirmeleri nasıl değişti?
Kuruluşunuzda hasta memnuniyeti ne kadar önemlidir?
Kuruluşunuzun hasta memnuniyeti konularına adanmış yöneticileri/personeli var mı?
Kuruluşunuz hasta memnuniyetini değerlendirmek için ne sıklıkla anket yapıyor?
Hasta memnuniyetini ölçmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
Kuruluşunuz geçen yıl içinde hasta memnuniyetini artırmak için programlar başlattı mı?
Sizce sağlık sektörünün hangi sektörü hasta memnuniyetinde en çok gelişmeye ihtiyaç duyuyor?
Kuruluşunuzun müşteri memnuniyetini artırmasının en zorlayıcı nedeni nedir?
Sizce, hasta memnuniyetinin kuruluşunuzun kârlılığı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu gösterildi mi?