Anketlerinizde çoktan seçmeli sorularda verilen seçenek sayısını sınırlayın

 

Çoktan seçmeli bir sorudaki seçenek sayısını seçin

Çoktan seçmeli bir soru, yanıtlayanların seçebileceği birçok seçeneğe sahiptir. Ancak, anket oluşturucunun yanıtlayanın seçebileceği seçeneklerin sayısını sınırlamak istediği durumlar vardır. Bu gibi durumlarda, anketlerinizde doğrulama ile çoktan seçmeli sorular oluşturabilirsiniz. İzin verilen seçeneklerin maksimum, minimum veya tam sayısını belirtebilirsiniz. Çoktan seçmeli sorular ve cevap seçenekleri yazılırken doğrulama eklenmelidir.

Doğrulamalı çoktan seçmeli cevap örneği

Ders değerlendirme anketi yapmak isteyen bir üniversite düşünün. Bir öğrencinin bir yarıyılda 6 derse kayıtlı olduğunu varsayalım. Ankete devam etmek için öğrenci en az 3 ders seçmelidir.

Bunu başarmak için doğrulama düğmesini değiştirin. Seçilecek minimum seçenek sayısını 3 olarak ayarlayın.

Çoktan seçmeli sorular için seçenek sayısını sınırlayın

Anketi oluşturan kişi “en az seç”i 3 olarak ayarlarsa ve yanıtlayan ilerlemeye çalışırsa, daha fazla seçenek belirlemek için bir doğrulama mesajı görünür.

Çoktan seçmeli sorular doğrulama

Çoklu yanıtlı soru doğrulama türleri

 • Yanıtı Zorla : Bu seçenek etkinleştirilmediğinde, yanıtlayanlar yanıtları seçmeden ankete devam edebilir. Katılımcılar, yanıtları seçmeden tüm anket sayfalarına giderlerse yanıt tamamlanmış kalacaktır. Katılımcıların yalnızca soruları yanıtladıktan sonra ankete devam edebilmeleri için istenen bir soru yapmak için bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz.
 • Yanıt İsteği : Bu seçenek etkinleştirildiğinde, anket aracı yanıtlayanlara soruyu yanıtlamalarını hatırlatacaktır. Anket gönderimi sırasında bir açılır ekran, yanıtlayanlardan soruyu yanıtlamadan devam etmek isteyip istemediklerini onaylamalarını ister.

Çoktan seçmeli sorularda seçenek sayısını sınırlamak için doğrulama türleri

 • En fazla seç : Bu seçenek, yanıtlayanın seçmesi gereken maksimum seçenek sayısını zorlar veya gerektirir.
 • Tam Olarak Belirtin : Bu seçenek, yanıtlayanın seçmesi gereken seçeneklerin tam sayısını zorlar veya gerektirir.
 • En azından belirtin : Bu seçenek, yanıtlayanın seçmesi gereken minimum sayıda seçeneği zorunlu kılar veya gerektirir.

Yanıtlayanın seçebileceği seçeneklerin sayısını nasıl sınırlandırırsınız?

Seçim doğrulamasını çoktan seçmeli sorulara çeşitli şekillerde uygulayabilirsiniz. Beş seçenekli bir soru düşünün. Doğrulamayı kullanmanın yollarından bazıları şunlardır:

 • Yanıtlayanları, maksimum olmadan en az iki seçeneği seçmeye zorlamak.
 • Katılımcılardan soruyu cevaplamalarını isteyin.
 • Yanıtlayanı tam olarak bir seçeneği seçmeye zorlayın.
 • Katılımcıları en fazla 3 seçenek seçmeye zorlayın.

Çoktan seçmeli sorularda seçenek sayısını kontrol etmek için doğrulamayı kullanırken akılda tutulması gereken noktalar:

 • ‘En az seç’ değeri ayarlamak yanıtı zorlayacaktır, yani yanıt için zorunludur.
 • Minimum seçenek sayısı seçilmeden ilerlemek mümkün olmazdı.
 • Doğrulama, yalnızca yanıtlayan ilerlemeye çalıştığında tetiklenir.
 • Aynı soruda birden fazla doğrulama kuralı kullanamazsınız.

Anketlerinizde doğrulama ile çoktan seçmeli cevaplar nasıl ayarlanır?

Çoktan Seçmeli Birçok Soru Türünü Seçin yardım dosyamızda  bu özelliği nasıl kuracağınızı ve kullanacağınızı öğrenin.